|

|

|

|

24/7/365 Sales & Support : +1 (480) 624-2500

|

|

|

हामी - Bisiness, Finance, Law, Design, Art, Portfolio, Education, School, College, Health, Beauty, Home Services, Contruction, Music, Entertainment, Non- Profit, Causes, Religion, Personal, Family, Wedding, Pets, Animals, Real Estate, Trading, Restaurant, Food, Sell Products,

E-Commerce, Sports, Recreation, Transportation, Auto, Travel, Trekking, Hotels, Hospitality, Leisure 

तथा जुनसुकै व्यवसाय वा सामाजिक संस्थाहरुको लागि वेबसाईट बनाउछौ |

FREE

Username & Password

For Edit Or Updates

With Easy Editor Tool


+

विशेषता : यो वेबसाईट Edit Or Updates गर्नको लागि कुनै किसिमको प्राविधिक ज्ञान चाहिदैन |

+

Website Builder

 Dynamic Type, Fully 

Drag & Drop Functionality

For Website Edit & Updates  -  One Click To Publish Website

+

+

If you have any question call our support team : +977 9801140044  

Website Design Service

You Will Get These Facilities In Rs.10,000 Package.

Number #1 Web Hosting Company

150 GB

Bandwidth Per Month

Design

With FREE

Hosting

FREE Domain Name 

.com , .org or .net

(Any As Your Choice)

अब ​मात्र रु. १०,००० मा ३०,०००/- बराबर को वेबसाईट थप विशेषताहरुको साथ

विभिन्न व्यवसाय वा सामाजिक संस्थाहरुको लागि बनाउनुहोस् | ​​​

1 GB

Disk Space

Design 5 Pages

With Unlimited Page 

Making Features


वेबसाइट किन चाहिन्छ ?

+

+

Our Services

Trusted by over 1,00,000+ Customers

वेबसाईटले तपाईंको ब्यापार राम्रो बनाउछ । अहिलेको समयमा धेरै जसो मानिसहरु इन्टरनेट चलाऊछन र केही कुरा किन्नु पर्दा पनि इन्टरनेट मै कहाँ किन्ने भनेर खोजछन तसर्थ तपाईंले वेबसाईट बनाउनु भयो भने त्यस्ता इन्टरनेटबाट खोजेर समान किन्ने ग्राहकहरुलाई पाउन सक्नु हुन्छ।

तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एक्कै चोटि खबर गर्न मदत गर्दछ । तपाईंले वेबसाईट बनाउनु भयो भने तपाईंले तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एकै पटक तपाईंको नयाँ उत्पादन हरुको बारेमा जानकारी दिन सक्नु हुन्छ। नयाँ उत्पादन आउनसाथै तपाईंले उक्त उत्पादन को जानकारी वेबसाईटमा हाल्दा तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकले वेबसाईट बाट नै सबै कुरा थाहापाउन सक्छन।

वेबसाईट २४ सै घण्टा चलिरहन्छ । वेबसाईट २४ सै घण्टा चलिरहन्छ तसर्थ तपाईंको ग्राहकले तपाईंको सेवा अथवा उत्पादन हरुको बारेमा जुन सुकै बेला पनि थाहा पाउन सक्छन जसको कारण तपाईंको अफिस बन्द रहेको समयमा पनि ग्राहकले तपाईंको सेवाहरुको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन यसले तपाइलाई पक्कै पनि फाईदा दिनेछ।

Our Portfolio 60Sample Website​s

50,000+ Customers liked us on facebook

थप जानकारी को लागि फोन गर्नुहोस् ​:

+977- 9801140044

FREE 100 Email

Forwarding With

Your Own Domain

Training & Guidance